کد خبر: 128267 A

نماینده ایلام در مجلس:

این افراد استخدام دولت هستند، حکم کارگزینی دارند وهمچنین از سطح تحصیلات بالاتر از فوق دیپلم برخوردار هستند که از این لحاط مشکلی در استخدامی رسمی یا پیمانی آنها وجود ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد درخواست یک فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی – کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی گفت: اصلاح این قانون بار مالی خاصی ندارد وهیچ مورد جدید استخدامی نیز در این طرح مطرح نیست.

به گزارش خبرنگارایلنا، شوهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد درخواست یک فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی – کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی اظهار کرد: در حکم کارگزینی برخی از مستخدمین شرکتها شبهه وجود دارد، به طوری که هم نام رسمی و هم کارگری در حکم کارگزینی آنها وجود داردکه در هیج قانون این عنوان مطرح شنده است.

وی افزود: این افراد استخدام دولت هستند، حکم کارگزینی دارند وهمچنین از سطح تحصیلات بالاتر از فوق دیپلم برخوردار هستند که از این لحاط مشکلی در استخدامی رسمی یا پیمانی آنها وجود ندارد.

نماینده مردم ایلام در ادامه توضیحات خود ابراز کرد؛ اصلاح این قانون بار مالی خاصی ندارد وهیچ مورد جدید استخدامی نیز در این طرح مطرح نیست.

وی با بیان این که برخی از این افراد دارای سابقه بالای ۲۵ سال کاری می باشند، گفت: موضوع بازنشستگی برخی از این افراد نزدیک است و این در حالی است که این شبهه همچنان در حکم کارگزینی آنها وجود دارد و اگر کارگری از حکم آنها خارج شود نیروی رسمی دولت محسوب می شوند.

بازنشستگی جلسه علنی دولت دیپلم قانون مجلس شورای اسلامی حکم رسمی ایلام خاصی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر