کد خبر: 128285 A

نماینده اهواز در مجلس:

ای کاش که در این طرح علاوه بر تبدیل وضعیت نیروها به دهها نوع ردیف استخدامی که در قانون وجود دارد رسیدگی می شد، زیرا یکی از دغدغه‌های همه کارمندان تعین تکلیف وضعیت آنهاست.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با درخواست یک فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی – کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی گفت: برای دفاع از حق و حقوق کارمندان و کارگران از نماینگان مجلس می‌خواهم که با فوریت این طرح موافقت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شکر خدا موسوی در موافقت با درخواست یک فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی – کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی ابراز کرد: نمایندگان مجلس باید از حق و حقوق مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه دفاع کنند که با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی و معیشتی این نیروها این طرح یکی از همان حق و حقوق است.

وی ادامه دا: ای کاش که در این طرح علاوه بر تبدیل وضعیت نیروها به دهها نوع ردیف استخدامی که در قانون وجود دارد رسیدگی می شد، زیرا یکی از دغدغه‌های همه کارمندان تعین تکلیف وضعیت آنهاست.

وی در پایان ابراز کرد: برای دفاع از حق و حقوق کارمندان و کارگران از نماینگان مجلس می‌خواهم که با فوریت این طرح موافقت کنند.

جامعه حقوق شکر قانون مجلس شورای اسلامی مشکلات اقتصادی نمایندگان مجلس کارمندان اهواز تبدیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر