کد خبر: 128290 A

با موافقت نمایندگان؛

پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان یک فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی - کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل آمد.

فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی - کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان یک فوریت طرح تبدیل نیروهای رسمی - کارگری به پیمانی یا رسمی در دستگاههای دولتی از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل آمد.

نمایندگان که با صد و چهار رای موافق یک فوریت این طرح به تصویب رسید و برای بررسی مواد آن به کمیسیون فرستاده شد.

نمایندگان مجلس کارگری رسمی تصویب نمایندگان وضعیت دولتی موافقت تبدیل فوریت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر