کد خبر: 130381 A

یکشنبه صورت می گیرد؛

روز یکشنبه هفته آینده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را با حضور مسؤولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه کاری خود دارند.

نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در روز یکشنبه برای ارائه گزارش در خصوص بودجه سال ۱۳۹۳بخش سلامت کشور به کمیسیون بهداشت می رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه هفته آینده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را با حضور مسؤولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه کاری خود دارند.

همچنین نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در این روز برای ارائه گزارش در خصوص بودجه سال ۱۳۹۳بخش سلامت کشور به کمیسیون بهداشت می رود.

روز سه شنبه نیز ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در دستور کار کمیسیون خواهد بود.

بودجه رئیس جمهور سلامت کمیسیون بهداشت کمیسیون بهداشت و درمان لایحه بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نوبخت یکشنبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر