کد خبر: 130386 A

در کمیسیون قضایی؛

همچنین روز سه شنبه نیز سؤال جناب ایرانپور نماینده مبارکه از وزیر کشور مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت.

روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشوربررسی بودجه قوه قضاییه و بودجه وزارت دادگستری ر در برنامه کاری خود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همچنین بررسی بودجه برخی سازمان های زیر مجموعه قوه قضاییه همچون سازمان زندانها و سازمان پزشکی قانونی کشور در دستور کار هفته اینده این کمیسیون قرار دارد.

همچنین روز سه شنبه نیز سؤال جناب ایرانپور نماینده مبارکه از وزیر کشور مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت.

بودجه قوه قضاییه لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری وزیر کشور مجموعه کمیسیون نهادهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر