کد خبر: 131283 A

تذکر لاهوتی به نمایندگان‎؛

در این مسئله نیاز به قانون‌گذاری نیست و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی نمایندگانی دارند می‌توانند دغدغه تولید ملی و حمایت ملی از تولید در بخش کشاورزی را از طریق نمایند گان خود پیگیری کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی‌امروز - سه‌شنبه - پارلمان به طرح یک فوریتی استسفاریه جزء(۵-۱) قوانین بودجه ۹۲-۹۱کل کشور رسیدگی کردند.
به‌گزارش خبرنگارایلنا، نمایندگان مردم درتفسیر موضوع استفساریه‌ای مبنی براینکه «آیا طرحهای مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز وزرات کشاورزی بوده، لیکن در رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) بخش صنعت طبقه بندی شده‌اند می‌توانند از تسهیلات موضوع جزء(۵-۱) قوانین بودجه سالهای ۹۲-۹۱ استفاده نمایند؟» که پس از بحثو بررسی روی پاسخ «بلی، با توجه به اینکه این گونه صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی می‌باشد پرداخت تسهیلات از محل جزء(۵-۱) قوانین بودجه به این گونه طرح‌ها بلا مانع است» نمایندگان مجلس با ۱۷۷ رای موافق شش رای مخالف و ۷ رای ممتنع آن را تصویب کردند.
لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با پاسخ به استفساریه جزء(۵-۱) قوانین بودجه ۹۲-۹۱کل کشور اظهار داشت: در ماده ۸۴ قانون برنامه پنچم توسعه صندوق توسعه ملی را تشکیل داده‌ایم‌ و‌ارکانهاو وظایف مختلفی برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم. اما متاسفانه همیشه می‌خواهیم در وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنیم.
وی افزود: هیات‌ امنا باید خود تشخیص بدهند که منابع خود را در اختیار صنایع تولیدی کشاورزی قرار دهند یا خیر و ما نباید در حیطه وظایف آن‌ها داخل شویم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در این مسئله نیاز به قانون‌گذاری نیست و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی نمایندگانی دارند می‌توانند دغدغه تولید ملی و حمایت ملی از تولید در بخش کشاورزی را از طریق نمایند گان خود پیگیری کنند.

بخش کشاورزی بودجه تولید ملی جلسه علنی صندوق توسعه ملی صنعت قانون مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس نماینده مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر