کد خبر: 131326 A

خباز در مجلس:

پاسخ در نظر گرفته شده برای این تفسیر موجب توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی کوچک و صنایع روستایی می‌باشد، زیرا اگر حمایت‌های جهاد کشاورزی مختص به طرحهای کشاورزی باشد، بسیاری از پتانسیل‌های دیگر در روستا‌ها از بین می‌رود.

نماینده دولت در موافقت با استفساریه مربوط به جزء(۵-۱) قوانین بودجه سالهای ۹۲-۹۱ گفت: از تعداد بیست‌هزار مجوزی که به صنایع تولیدی داده شده است‌، ‌حدود‌۵‌هزار ‌فقره به بهره‌برداری رسیده و حدود دو هزار طرح نیز منتظر دریافت تسهیلات هستند که اگر امروز نمایندگان آن را تصویب کنند، مشکل آن‌ها نیز حل می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد‌رضاخباز نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با پاسخ درنظر گرفته شده مجلس در خصوص طرح استفساریه موافق است، اظهار کرد: پاسخ در نظر گرفته شده برای این تفسیر موجب توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی کوچک و صنایع روستایی می‌باشد، زیرا اگر حمایت‌های جهاد کشاورزی مختص به طرحهای کشاورزی باشد، بسیاری از پتانسیل‌های دیگر در روستا‌ها از بین می‌رود.
وی‌افزود: از تعداد بیست‌هزار مجوزی که به صنایع تولیدی داده شده است‌، ‌حدود‌۵‌هزار ‌فقره به بهره‌برداری رسیده و حدود دو هزار طرح نیز منتظر دریافت تسهیلات هستند که اگر امروز نمایندگان آن را تصویب کنند، مشکل آن‌ها نیز حل می‌شود.
بر اساس این گزارش‎؛ موضوع استفساریه «آیا طرحهای مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوزاز وزرات کشاورزی بوده، لیکن دررشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) بخش صنعت طبقه بندی شده‌اند می‌توانند از تسهیلات موضوع جزء(۵-۱) قوانین بودجه سالهای ۹۲-۹۱ استفاده نمایند؟ که پس از بحثو بررسی روی پاسخ: «بلی، با توجه به اینکه این گونه صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی می‌باشد پرداخت تسهیلات از محل جزء(۵-۱) قوانین بودجه به این گونه طرح‌ها بلا مانع است.

بخش کشاورزی بودجه جهاد کشاورزی دولت صنعت کشاورزی مجلس شورای اسلامی تسهیلات روستا صنایع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر