کد خبر: 131343 A

لاریجانی در مخالفت با طرح انتقال پایتخت: ‎

اخطار جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه که به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی به طرح انتقال پایتخت مطرح شد از سوی رئیس مجلس به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان با رأی مخالف خود این اخطار را وارد ندانستند.

رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه درباره مشخص نبودن اعتبارات طرح انتقال پایتخت گفت: اعتبارات انتقال پایتخت زیاد است از این رو با توجه به مشخص نبودن منابع این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی اخطار جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه درباره مشخص نبودن اعتبارات طرح انتقال پایتخت را وارد دانست و گفت: اعتبارات انتقال پایتخت زیاد است از این رو با توجه به مشخص نبودن منابع این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

اخطار جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه که به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی به طرح انتقال پایتخت مطرح شد از سوی رئیس مجلس به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان با رأی مخالف خود این اخطار را وارد ندانستند.

پایتخت رئیس مجلس شورای نگهبان علی لاریجانی قانون اساسی نماینده مردم انتقال رأی مخالفت اخطار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر