کد خبر: 133463 A

برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان؛

وزرای کشور و اطلاعات برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی حاضر خواهند شد.

وزرای کشور و اطلاعات برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی حاضر خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز یکشنبه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی حاضر خواهد شد.
همچنین در روز سه شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان و همچنین پاسخگویی در خصوص تحقیق و تفحص از استانداری اردبیل در این کمیسیون حاضر خواهد شد.

وزیر کشور داخلی نمایندگان کمیسیون وزرای اطلاعات اردبیل شوراها سوالات پاسخگویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر