کد خبر: 136645 A

توسعه ارتباطات اقتصادی می‌تواند بستر حضور بخش‌های خصوصی ایران و اسلوونی در عرصه‌های صنعتی و فناوری فراهم کند.

ایوان و گرین رییس گروه دستی پارلمانی اسلوونی و جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز با وحید احمدی رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا، احمدی در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه و گسترش مناسبات دو کشور در عرصه‌های مختلف بویژه روابط پارلمانی گفت: توسعه مراودات پارلمانی میان مجالس ایران و اسلوونی می‌تواند زمینه افزایش سطح مناسبات سیاسی، ‌اقتصادی و فرهنگی فیمابین را فراهم نماید.

رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، وجود اداره سیاسی مقامات عالی رتبه دو کشور را تکیه‌گاه مناسبی برای رشد ارتباطات فیمابین دانست.

همچنین در این دیدار محمدعلی عبدالله‌زاده عضو گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران اسلوونی با بیان اینکه ظرفیت‌های مناسبی در عرصه‌های صنعتی و فناوری میان دو کشور وجود دارد افزود: توسعه ارتباطات اقتصادی می‌تواند بستر حضور بخش‌های خصوصی ایران و اسلوونی در عرصه‌های صنعتی و فناوری فراهم کند.

در ادامه این دیدار ایوان وگرین رییس گروه دوستی پارلمانی اسلوونی‌و جمهوری اسلامی ایران با اظهار خشنودی از سفر به کشورمان، ‌ایران را کشوری با سابقه تمدنی و فرهنگ چند هزار ساله خواند وگفت: ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و فرهنگی در دو کشور را باید با کمک پارلمان‌ها اجرایی کرد.

وگرین در پایان بر لزوم ارتباطات هرچه بیشتر مقامات عالی رتبه سایسی و پارلمانی اسلوونی و ایران تاکید کرد.

ایران جمهوری اسلامی ایران رشد فناوری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اقتصادی اسلوونی پارلمانی روسای دوستی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر