کد خبر: 139942 A

با رأی نمایندگان؛

برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق های تعاونی علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیر کلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاونی الزامی است

شرایط عضویت در اتاق تعاونی ها مشخص شد و بر اساس این ماده حداقل سه سال سابقه عضویت درهیأت مدیره الزامی است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه ۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن با اصلاح ماده ۵ این طرح ماده ۳۸ این قانون موافقت کردند.

ماده ۵ این طرح ماده ۳۸ این قانون به شرح زیر اصلاح شد:

اعضای هیأت مدیره و هیأت رئیسه و مدیرعامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست های قانون اصل ۴۴ قانون اساسی باید حسب مورد واجد شرایط مندرج در مواد ۱۱۱،۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲ / ۱۳۱۱ و اصلاحیه بعدی آن باشد.

تبصره: برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق های تعاونی علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیر کلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاونی الزامی است.

اصل ۴۴ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قانون قانون اساسی قانون تجارت مجلس شورای اسلامی عضویت تعاونی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر