کد خبر: 146491 A

۵۰ درصد‌ از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و ۵۰ درصد ‌به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

۱۲۴ نفر از نمایندگان مجلس به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی در مورد علت عدم اجرای بند ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تذکر کتبی دادند.

به گزارش ایلنا، ۱۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی در مورد علت عدم اجرای بند ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تذکر کتبی دادند.

طبق ماده ۷۷ قانون بودجه سال جاری دولت مکلف است که در سال ۱۳۹۲علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ بیست(۲۰) ریال دریافت و وجوه حاصله را تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد(۱.۲۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۴۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

۵۰ درصد‌ از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و ۵۰ درصد ‌به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

اقتصاد بودجه جدول درآمد دولت صنعت معدن و تجارت صنعت و معدن علوم تحقیقات و فناوری قانون وزارت آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر