کد خبر: 156966 A

وزرای علوم و آموزش و پرورش هفته جاری به کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی برنامه‌های آتی این دو وزارتخانه و دیدار نوروزی می‌روند. همچنین رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و رییس دانشگاه پیام نور نیز جهت ارائه برنامه‌های این دو دانشگاه در سال جاری به این کمیسیون خواهد رفت.

وزرای علوم و آموزش و پرورش هفته جاری به کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی برنامه‌های آتی این دو وزارتخانه و دیدار نوروزی می‌روند.
به گزارش ایلنا، وزرای علوم و آموزش و پرورش هفته جاری به کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی برنامه‌های آتی این دو وزارتخانه و دیدار نوروزی می‌روند. همچنین رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و رییس دانشگاه پیام نور نیز جهت ارائه برنامه‌های این دو دانشگاه در سال جاری به این کمیسیون خواهد رفت.
برگزاری جلسه کارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون آموزش به شمار می‌آید.

آموزش پزشکی آموزش عالی آموزش و پرورش تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور فنی و حرفه ای وزارتخانه آموزش علوم کمیسیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر