کد خبر: 156986 A

کمیسیون برنامه و بودجه هفته جاری ایرادات شورای نگهبان در موردطرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مورد بررسی قرار می‌دهد. / کمیسیون برنامه همچنین در هفته جاری کلیات طرح اصلاح قانون محاسبات عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

جمع‌بندی نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ و بحثو تبادل نظر پیرامون نحوه رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در هفته جاری در کمیسیون برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه و بودجه هفته جاری ایرادات شورای نگهبان در موردطرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه نیز در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته است.
جمع‌بندی نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ و بحثو تبادل نظر پیرامون نحوه رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ از دیگر موارد کاری کمیسیون به شمار می‌آید.
کمیسیون برنامه همچنین در هفته جاری کلیات طرح اصلاح قانون محاسبات عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کارگروه اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه نیز رسیدگی به طرح استفساریه ماده ۴۵ بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی را در دستور کار دارد.
کارگروه اجتماعی کمیسیون اقتصادی نیز طرح تامین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و آموزشگاه‌های زیرمجموعه آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

برنامه و بودجه بودجه حساب ذخیره ارزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای نگهبان فنی و حرفه ای قانون کمیسیون اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر