کد خبر: 156989 A

در کمیسیون صنعت صورت می‌گیرد؛

کمیسیون صنایع هفته جاری به بحثو بررسی پیرامون تحقق راهکارهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. / استماع گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و ارائه برنامه‌ها از دیگر موارد کاری کمیسیون صنایع و معادن به شمار می‌آید.

بررسی گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی در کمیسیون صنعت
استماع گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و ارائه برنامه‌ها از موارد کاری کمیسیون صنایع و معادن به شمار می‌آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون صنایع هفته جاری به بحثو بررسی پیرامون تحقق راهکارهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.
استماع گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و ارائه برنامه‌ها از دیگر موارد کاری کمیسیون صنایع و معادن به شمار می‌آید.

اقتصاد مقاومتی پتروشیمی صنعت کمیسیون صنایع و معادن ملی صورت وضعیت کمیسیون مسئولان استماع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر