کد خبر: 156998 A

کمیسیون فرهنگی هفته جاری ضمن مروری بر عملکرد این کمیسیون در سال گذشته، به بررسی برنامه‌هایش در سال جاری می‌پردازد. / معارفه و ارائه برنامه‌های سلطانی‌فر رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون فرهنگی به شمار می‌آید.

معارفه و ارائه برنامه‌های سلطانی‌فر رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از موارد کاری کمیسیون فرهنگی در هفته جاری به شمار می‌آید.
به گزارش ایلنا، کمیسیون فرهنگی هفته جاری ضمن مروری بر عملکرد این کمیسیون در سال گذشته، به بررسی برنامه‌هایش در سال جاری می‌پردازد.
معارفه و ارائه برنامه‌های سلطانی‌فر رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون فرهنگی به شمار می‌آید.

صنایع دستی و گردشگری معارفه فرهنگی میراثفرهنگی موارد کمیسیون جاری شمار مروری سلطانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر