کد خبر: 158582 A

جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان؛

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه ضمن ارائه گزارش اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهت دیدار نوروزی و ارائه برنامه‌های سال جدید خواهند بود.

روز سه‌شنبه فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات ۳ تن از نمایندگان و فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات ۴ نفر از نمایندگان به صورت جداگانه در جلسه کمیسیون حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه ضمن ارائه گزارش اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهت دیدار نوروزی و ارائه برنامه‌های سال جدید خواهند بود.

همچنین بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر برنامه های اعضای این کمیسیون در این روز است.

در ادامه روزدوشنبه هفته آینده اعضای کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی این کمیسیون از مراکز دانشگاهی بازدید می‌کنند.

جلسه کارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی‌شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی درخصوص اولویتهای کاری سال جدید و ادامه مباحثمرتبط با اقتصاد مقاومتی و جمع‌بندی در این خصوص نیز روز دوشنبه برگزار می‌شود.

روز سه‌شنبه نیز فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات ۳ تن از نمایندگان و فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات ۴ نفر از نمایندگان به صورت جداگانه در جلسه کمیسیون حاضر می‌شوند.

آموزش پزشکی آموزش عالی آموزش و پرورش اقتصاد مقاومتی تحقیقات و فناوری حمایت از تولید ملی دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر