کد خبر: 158618 A

روز دوشنبه به سوالات ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر نیرو رسیدگی می‌شود.

دعوت از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و خزانه‌داری کل کشور جهت ارائه گزارش عملکرد بودجه سال۱۳۹۲ کل‌کشور از اقدامات کمیسیون کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در هفته آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز یکشنبه جمع‌بندی نهائی گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور و ادامه رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را در دستور کار خود دارد.

همچنین روز دوشنبه نیز به سوالات ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر نیرو رسیدگی می‌شود.

روز سه‌شنبه نیز سه‌شنبه اعضای کمیسیون امنیت ملی به رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۱ کل‌کشور با حضور رئیس کل و معاونان ذی‌ربط دیوان محاسبات می پردازند.

دعوت از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و خزانه‌داری کل کشور جهت ارائه گزارش عملکرد بودجه سال۱۳۹۲ کل‌کشور از دیگر اقدامات کمیسیون کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در هفته آینده خواهد بود.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه نیزادامه بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی، بررسی طرح اصلاح ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی طرح استفساریه ماده(۴۵) بند(ب) ماده(۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود خواهند داشت.

برنامه و بودجه بودجه جمهوری اسلامی ایران حساب ذخیره ارزی دیوان محاسبات رئیس جمهور کمیسیون امنیت ملی کمیسیون برنامه و بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر