کد خبر: 158652 A

کمیسیون قضائی و حقوقی روز یکشنبه لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و لایحه جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روز یکشنبه سؤال افضلی‌فرد نماینده اردبیل و سؤال نجف‌نژاد نماینده بابلسر از پورمحمدی وزیر دادگستری بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون قضائی و حقوقی روز یکشنبه لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و لایحه جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

همچنین روز یکشنبه سؤال افضلی‌فرد نماینده اردبیل و سؤال نجف‌نژاد نماینده بابلسر از پورمحمدی وزیر دادگستری بررسی می‌شود.

بررسی لوایح حمایت از کودکان و نوجوانان و قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین از دیگر برنامه های اعضای کمیسیون قضایی در هفته آینده است.

روزدوشنبه طرح حمایت از مالکیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پورمحمدی جرم کودکان و نوجوانان لایحه نماینده دادگستری کمیسیون بابلسر اردبیل نجف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر