کد خبر: 161149 A

شوشتری در اخطاری در صحن علنی مجلس:

براساس اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: گزارشی که سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به نقل از قاضی‌زاده هاشمی مبنی بر اینکه مدیرکل استان خراسان رضوی دارای گرایش سیاسی است و همچنین سوال بذرپاش مطرح کرد مغایر اصل ۲۳ قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی شوشتری در جلسه علنی امروز مجلس شورای در جریان سوال از وزیر آموزش و پرورش در اخطاری بر اساس اصول ۲۳،۳۷ و ۸۸ قانون اساسی اظهار داشت: گزارشی که سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به نقل از آقای قاضی‌زاده هاشمی مبنی بر اینکه مدیرکل استان خراسان رضوی دارای گرایش سیاسی است و همچنین سوال آقای بذرپاش مطرح کرد، مغایر اصل ۲۳ قانون اساسی است.

نماینده مردم قوچان در ادامه افزود: براساس اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را وارد ندانست و گفت: براساس آیین نامه داخلی اگر نسبت به فردی که در مجلس حضور ندارد صحبتی مطرح شود وی می‌تواند متنی را آماده کند و در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار دهد که هیات رئیسه نیز در چارچوب قانون در این راستا عمل می‌کند.

استان خراسان رضوی تحقیقات و فناوری جلسه علنی رئیس مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس قانون اساسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای نماینده مردم وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر