کد خبر: 161266 A

فیاضی به ایلنا خبر داد:

با توجه به تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد احتمالا طی هفته جاری آن را برای تایید تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد تا پس از تایید در صحن علنی قرائت شود.

نماینده نور و محمود آباد یادآور شد: با توجه به تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد احتمالا طی هفته جاری آن را برای تایید تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد تا پس از تایید در صحن علنی قرائت شود.

عبد الوحید فیاضی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشار به جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس گفت: جلسه امروز تنها به بررسی و جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل شده است، عنوان کرد: در این گزارش تخلفات بسیاری وجود دارد که پیش از ارائه گزارش به هیات رئیسه نمی توان جزیات آن را گفت اما پرونده بسیار سنگین است.

نماینده نور و محمود آباد یادآور شد: با توجه به تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد احتمالا طی هفته جاری آن را برای تایید تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد تا پس از تایید در صحن علنی قرائت شود.

دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی صحن علنی پرونده تکمیل تخلفات تایید تحقیق تفحص رئیسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر