کد خبر: 162059 A

زمانیان در تذکری شفاهی:

وی در تذکری به وزیر راه و شهر سازی در خصوص تعیین تکلیف زمین‌هایی که توسط مردم در گذشته خریداری شده است تذکر داد و همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعد از سی و پنج سال اعلام می‌کنندکه این زمین‌ها دولتی است.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت بر نحوه انتقال مازاد آب به استانهای مجاور شهرکرد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا سید سعید زمانیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و هیات دولت اظهار داشت: ما با انتقال مازاد آب به استانهای مجاور هیچ مخالفتی نداریم، اما وقتی این کار مجوز زیست محیطی را ندارد و کار کار‌شناسی روی آن انجام نشده است؛ غیرقانونی است، بنابراین ما درخواست اعزام یک تیم بازرسی برای بررسی کارهایی که در این خصوص در حال انجام است را داریم.

نماینده مردم شهر کرد همچنین به رئیس جمهور در خصوص وضعیت بیکاری؛ توزیع اعتبارات نامناسب؛ عدم سرمایه گذاری مناسب در استانهای مرحوم؛ بسته بودن پرداختهای وام اشتغال تذکر داد.

وی در تذکری به وزیر راه و شهر سازی در خصوص تعیین تکلیف زمین‌هایی که توسط مردم در گذشته خریداری شده است تذکر داد و همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعد از سی و پنج سال اعلام می‌کنند. که این زمین‌ها دولتی است.

زمانیان در ادامه نسبت به وضعیت بسیار نامناسب مسکن مهر در چهار محال و بختیاری به وزیر مسکن تذکر داد.

در پایان از سازمان بازنشستگی کشوری هم خواست که به وضعیت بازنشستگان رسیدگی کنند.

اشتغال بیکاری جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری زمین سازمان بازرسی کل کشور سازمان حفاظت محیط زیست مسکن مسکن مهر نماینده مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر