کد خبر: 177300 A

گروسی در گفتگو با ایلنا:

آنچه در حال حاضر مهم است این است که ما باید با توجه به ناامنی که در منطقه وجود دارد از آتش جنگ در سوریه گرفته تا عراق و افغانستان، با درایت و وفاق ملی زمینه هرچه بیشتر امنیت داخلی را فراهم کنیم.

نماینده شهریار، قدس و ملارد تصریح کرد: انتقادات اگر به صورت کارشناسی و به هدف کمک به دولت در حل مسائل اساسی کشور مطرح شود خوب است اما چنانچه به هدف تضعیف دولت در حل مسائل کشور باشد پذیرفته نیست.

حسین گروسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نطق اخیر یکی از نمایندگان مجلس و مهتم کردن رئیس جمهور به جاسوسی، اظهار کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند تیم مذاکره کنند ما و رئیس جمهور و سایر همکارانشان مورد تایید مقام معظم رهبری و مجلس هستند و اظهارنظرهای این چنینی بیانگر نظر غالب نمایندگان مجلس نیست.

نماینده شهریار، قدس و ملارد ادامه داد: آنچه در حال حاضر مهم است این است که ما باید با توجه به ناامنی که در منطقه وجود دارد از آتش جنگ در سوریه گرفته تا عراق و افغانستان، با درایت و وفاق ملی زمینه هرچه بیشتر امنیت داخلی را فراهم کنیم.

وی ضمن یادآوری این نکته که نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند، تاکید کرد: انتقادات اگر به صورت کارشناسی و به هدف کمک به دولت در حل مسائل اساسی کشور مطرح شود خوب است اما چنانچه به هدف تضعیف دولت در حل مسائل کشور باشد پذیرفته نیست.

گروسی در پاسخ به این سوال که متهم کردن رئیس جمهور از تریبون مجلس به جاسوسی جرم محسوب می شود یا خیر و آیا مجلس نباید نسبت به این گونه بی اخلاقی ها واکنش نشان دهد؟ گفت: نمایندگان در اظهار نظر خود آزاد هستند اما در رابطه با موارد این چنینی هیئت نظارت مجلس باید تصمیم بگیرد.

افغانستان جاسوسی جرم جنگ سوریه عراق کارشناسی مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر