کد خبر: 178223 A

در صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد؛

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده است.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به شکل جداگانه گزارش هایی را در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، به نمایندگان ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جامع کاداستر کشور و همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
همچنین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به شکل جداگانه گزارش هایی را در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، به نمایندگان ارائه خواهند داد.
علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح حمایت از صنعت برق کشور و طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار خواهند داد.
ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند(ج) ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته اینده مجلس قرار دارد.

مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر