کد خبر: 187785 A

جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

نمایندگان در جریان بررسی اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف و اصلاح تبصره الحاقی ماده یک، بند ۳، بند ۴، ‌ بند(ه) ماده ۲، ‌ ماده ۵، ماده ۶، ماده ۸ و بند ب و بند ج ماده ۱۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف و اصلاح تبصره الحاقی ماده یک، بند ۳، بند ۴، ‌ بند(ه) ماده ۲، ‌ ماده ۵، ماده ۶، ماده ۸ و بند ب و بند ج ماده ۱۱ موافقت کردند.

در نشست امروز نخست نمایندگان با حذف کلمه " قبل " در تبصره الحاقی ماده یک و الحاق عبارت " سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات را جمع‌آوری کند " با ۱۵۲ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با حذف بند ۳ ماده ۲ و حذف بند ۴ ماده ۲ به ترتیب با ۱۵۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده و ۱۵۵ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین با جایگزینی عبارت " رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " به جای عبارت " تخلفات اداری " و حذف کلمه " هیات‌ها " و " جلسات هیات با حضور عضو قضایی اعتبار دارد " با ۱۷۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ادامه این بررسی، نمایندگان با ۱۶۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که عبارت " یا قانون " در ماده ۵ این طرح حذف شود.

همچنین نمایندگان با الحاق عبارت " درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز " به ماده ۶ این طرح با ۱۶۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح عبارتی ماده ۸ طرح مذکور مبنی بر اینکه " در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم تکرار تخلف یا سوءجریان امور باشد و مسئول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنکاف کند یا رسیدگی یا احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۸ این قانون است " با ۱۵۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت، بند ب و بند ج ماده ۱۱ اصلاحی موضوع ماده ۹ این طرح حذف شد.

لازم به ذکر است که بند ب ماده ۱۱ با ۱۱۶ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن و همچنین بند ج این ماده با ۱۶۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن حذف شدند.

جرم خانه ملت سازمان بازرسی کل کشور شورای نگهبان قانون مجلس شورای اسلامی ماده رای تخلفات موافقت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر