کد خبر: 187943 A

اگر مقصود این است که بار مالی آن در بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ پیش‌بینی شود، با توجه به اینکه بودجه سال‌های مذکور قبلا به تصویب رسیده، موضوعاً منتفی است و اگر به معنای الزام به پیش‌بینی در بودجه سال‌های بعد است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشد که به هر حال باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱۹۰) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱۹۰) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۲۵ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- در قسمت اخیر تبصره الحاقی، اگر مقصود این است که بار مالی آن در بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ پیش‌بینی شود، با توجه به اینکه بودجه سال‌های مذکور قبلا به تصویب رسیده، موضوعاً منتفی است و اگر به معنای الزام به پیش‌بینی در بودجه سال‌های بعد است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشد که به هر حال باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شورای نگهبان قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مقررات بینی استخدامی اصلاحات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر