کد خبر: 197396 A

/ تکرار /

اعضای کمیسیون انرژی روز دوشنبه از پروژه‌های شرکت مپنا بازدید خواهند کرد.

اعضای کمیسیون انرژی روز دوشنبه از پروژه‌های شرکت مپنا بازدید خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون انرژی روز یکشنبه بررسی لایحه یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حضور مسؤولین و کارشناسان محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود دارد.
همچنین اعضای این کمیسیون روز دوشنبه از پروژه‌های شرکت مپنا بازدید خواهند کرد.
روز سه شنبه نیز لایحه یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اتخاذ تصمیم درخصوص طرح یک‌شوری اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی از دیگر اقدامات کمیسیون انرژی در هفته آیده خواهد بود.
کارگروه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز روز یکشنبه به بررسی های خود پیرامون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد.
کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی ای کمیسیون هم بررسی محیط‌زیست در منطقه پارس‌جنوبی با حضور کارشناسان و مسؤولین وزارت نفت، سازمان محیط‌زیست، سازمان انتقال خون ایران، سازمان منطقه ویژه پارس‌جنوبی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را در برنامه کاری هفته آینده خود دارد.
بررسی وضعیت صنایع پایین‌دستی گاز(پروپیلن و GTL) با حضور مسؤولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به گزارش هسته علمی مهندسی انرژی درخصوص برنامه‌ها و فعالیت‌ها در کمیته امور نیروی این کمیسیون نیز در دستور کار هفته آینده کمیسیون انرژی قرار دارد.

استاندارد امور اقتصادی و دارایی انرژی خورشیدی ایران دولت شرکت ملی نفت ایران قانون کمیسیون انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر