کد خبر: 208808 A

اصرار برای قرائت یک گزارش محرمانه

نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که گزارش سری باشد و رئیس مجلس هم در احترام به نظر کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد که گزارش در جلسه غیر علنی مطرح شود

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، با اشاره به درخواست برخی از نمایندگان برای ارائه علنی گزارش کمیسیون اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور، وعده داد که این موضوع در هیئت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه غیر علنی امروز صبح مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت کشاورزی کشور و عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

پس از آنکه جلسه علنی مجلس آغاز شد، غلامرضا مصباحی مقدم خواستار ارائه تذکر بود که محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس با عدم قبول این درخواست گفت: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که گزارش سری باشد و رئیس مجلس هم در احترام به نظر کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد که گزارش در جلسه غیر علنی مطرح شود اما درخواست شما قابل بحثاست و ما در هیئت رئیسه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برخی از دوستان از جمله شما و آقای دهقان چنین نظری داشتند که این گزارش به اطلاع همگان و ملت عزیز ایران برسد که ما این پیشنهاد را در هیئت رئیسه بحثمی‌کنیم و در همین راستا تصمیم می‌گیریم.

ایران جلسه علنی رئیس مجلس رییس مجلس غلامرضا مصباحی مقدم کشاورزی کمیسیون اقتصادی هیئت رئیسه مجلس سری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر