کد خبر: 208886 A

در جلسه علنی امروز مجلس علیرضا زاکانی را با ۹۵ رأی و سید محمدحسین میرمحمدی را با ۸۰ رأی از مجموع ۱۷۰ رأی مأخوذه جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها انتخاب کردند.

علیرضا زاکانی و سید محمدحسین میرمحمدی جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس علیرضا زاکانی را با ۹۵ رأی و سید محمدحسین میرمحمدی را با ۸۰ رأی از مجموع ۱۷۰ رأی مأخوذه جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها انتخاب کردند.

این دو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور خواهند داشت.

جلسه علنی علیرضا زاکانی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجلس رأی سید ناظران جهت زاکانی میرمحمدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر