کد خبر: 211584 A

آقامحمدی در نطق میان دستور:

آقای ظریف شما وزیر امور خارجه نظام هستید نه وزیر خارجه یک حزب یا یک جناح. به شما مدیریت داده‌اند در مذاکرات منافع ملت را تعقیب کنید اما این سخنان اخیر شما باعثمی شود در عملکرد و اهداف واقعی شما در مذاکرات دقت و تأمل بیشتری به عمل آید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه فساد از هر فرد و طیف و جریانی ناپسند است از جناح‌ها و طیف های مختلف خواست به دلیل دفاع ازمجرمان یقه سفید غوغاسالاری نکنند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، در نطق میان دستور خود از مواضع عزتمندانه رئیس مجلس در نیویورک در مقابل زیاده خواهی مستکبران تشکر کرد و یادآور شد: واگویه های وزیر امور خارجه در شورای روابط خارجی امریکا قابل قبول نیست. آقای ظریف شما که فرمودید انگلیسی صحبت می کنید که سخنان تان به صورت بد ترجمه نشود پس چرا باز می گویید بد ترجمه شده است.

وی ادامه داد: آقای ظریف شما وزیر امور خارجه نظام هستید نه وزیر خارجه یک حزب یا یک جناح. به شما مدیریت داده‌اند در مذاکرات منافع ملت را تعقیب کنید اما این سخنان اخیر شما باعثمی شود در عملکرد و اهداف واقعی شما در مذاکرات دقت و تأمل بیشتری به عمل آید.

آقا محمدی گفت: آقای ظریف آیا اینگونه حرف‌ها طمع سفارتخانه های خارجی را در تعیین سرنوشت ملت ایران همچون گذشته ها بر نمی انگیزاند؟

وی با اشاره به اقدام وزارتخانه در دعوت از هنرمندان افزود: اینکه هر توافقی بهتر از عدم توافق است، با کدام منطق سازگاری دارد؟ آیا این تئوری وزیر خارجه با شرع و عقل موافق است؟ آیا ملت به شما اجازه داده بدون لحاظ حقوق ملت هر توافقی را امضا کنید؟ اینگونه حرف های بی مبنا را با چه هدفی در جامعه منتشر می کنید؟ اگر شما افکار عمومی را با خود همراه می دانید چه نیازی به درد دل با بیگانه و کمک طلبیدن از چند نفر معدود از اهالی هنر دارید؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تصویب عهدنامه، قراردادها و موافقت نامه ها به عهده مجلس است که باید در این زمینه هوشیار باشد.

جامعه حقوق رئیس مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی قانون اساسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملت ایران نیویورک وزیر امور خارجه وزیر خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر