کد خبر: 214811 A

با ۸۶ رای مخالف صورت گرفت؛

موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی در بررسی ماده(۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیشنهاد حذف کلمه «بازدارندگی» و «واداشتن» ازماده(۲) ارائه کرد که این پیشنهاد علی رغم موافقت دولت با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

پیشنهادحذف کلمه «بازدارندگی» و «واداشتن» ازماده(۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر رای نیاورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی در بررسی ماده(۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیشنهاد حذف کلمه «بازدارندگی» و «واداشتن» ازماده(۲) ارائه کرد که این پیشنهاد علی رغم موافقت دولت با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

ین پیشنهاد در‌‌نهایت از مجموع ۲۰۹ رای، ۱۲۳ رای موافق و ۸۶ رای مخالف به تصویب نرسید.

مجلس امر به معروف نهی از منکر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر