کد خبر: 214944 A

براساس مصوبه مجلس؛

همچنین براساس ماده ۴ این طرح که با ۱۵۳ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب رسید مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.

با تصویب جزییات جدیدی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. همچنین اقدام عملی در این حوزه کاملا بر عهده دولت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۳ و ۴ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۳ این طرح که با ۱۴۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر به تصویب رسید امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

همچنین براساس ماده ۴ این طرح که با ۱۵۳ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب رسید مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.

امر به معروف و نهی از منکر جلسه علنی دولت قانون اقدام رای معروف عملی براساس تجسس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر