کد خبر: 217235 A

با مصوبه مجلس:

ردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس مردم از حق نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت و امر به معروف و نهی از منکر مسئولان و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلناٰ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۹؛ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است:

الف - حفظ بیت‌المال و اموال عمومی

ب - انضباط اداری و مالی

پ - تکریم ارباب رجوع

ت - فساد اداری، مالی و یا اقتصادی

ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری

امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر اموال عمومی انقلاب اسلامی دولت سه گانه قوانین و مقررات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیروهای مسلح وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر