کد خبر: 217256 A

مجلس مصوب کرد:

اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در صورت ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده ۱۰ این طرح را هم به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می گردد.

همچنین اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده(۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر جلسه علنی حبس حقوق قانون مجلس شورای اسلامی حقوقی اقامه محکومیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر