کد خبر: 217331 A

عثمانی در نطق میان دستور:

ننگ و نفرین بر کسانی که دستپخت مشترک آمریکا و اسرائیل هستند که رفتار سخیفشان و رفتار ضد بشریشان به انتها و حد اعلا رسیده است و مصداقی از رفتار پلید مدعیان حقوق بشر را به ظهور رسانده است

نماینده مردم بوکان تاکید کرد: ننگ و نفرین بر کسانی که دستپخت مشترک آمریکا و اسرائیل هستند که رفتار سخیفشان و رفتار ضد بشریشان به انتها و حد اعلا رسیده است و مصداقی از رفتار پلید مدعیان حقوق بشر را به ظهور رسانده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدقسیم عثمانی در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت به مناسبت ماه محرم و شهادت اسوه شهادت و عمل گفت: اسلام بر کوبانی و سلام بر مظلومیت کوبانی سلام بر شرف شیرزنان کوبانی و سلام بر کودکان به خون غلتیده کوبانی و ننگ و نفرین بر جانیان داعش، ننگ و نفرین بر کسانی که دستپخت مشترک آمریکا و اسرائیل هستند که رفتار سخیفشان و رفتار ضد بشریشان به انتها و حد اعلا رسیده است که لکه ننگی بر تاریخ بشر و لکه ننگی بر تارک آمریکا گذاشته و مصداقی از رفتار پلید مدعیان حقوق بشر را به ظهور رسانده است.

نماینده مردم بوکان تصریح کرد: حادثه کوبانی اثراتی داشت که به بخشی از آن اشاره می کنم. مردانگی، شهامت و شجاعت الگویی بود که زنان کوبانی به منصه ظهور رساندند زنان کوبانی مردانگی را در حد اعلای آن تفسیر کردند و سران غرب، آمریکا و عبا پوشان عرب باید مردانگی را از زنان کوبانی یاد بگیرند زنان و دختران کوبانی تمام گلوله های خود را بر دل داعش می ریزند و تنها گلوله را برای ریختن خون پاک خود نگه می دارند تا تن پاک و مقدسشان با دستان آلوده و شیطانی داعش لکه دار نشود.

حقوق بشر زنان صحن علنی مجلس کودکان محرم آمریکا رفتار تفسیر کوبانی مردانگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر