کد خبر: 217560 A

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۳۶۸۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۱۶؛

موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲ / ۱۳۵۹۸ – ۱۳۹۲/۸ / ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۴۲۴۳۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۳۰؛

موضوع بند ۲ تصویب‌نامه ۱۰۰۴ - ۱۳۶۴/۲ / ۴ و تصویب‌نامه ۳۰۹۶ – ۱۳۶۵/۲ / ۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، و در مورد مغایرت با قانون، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۳۶۸۱۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۱۶؛

موضوع بند ۹ از قسمت(الف) اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ ۱۳۸۹/۶ / ۲۸ مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رییس جمهور سرمایه شورای نگهبان قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس نامه هیأت دیوان عدالت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر