کد خبر: 222898 A

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب جلسه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸ / ۱۴ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود: در بند ۴ ماده ۵، معادل فارسی واژه «اکوتوریسم» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه صندوق ملی محیط زیست اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب جلسه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸ / ۱۴ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- در بند ۴ ماده ۵، معادل فارسی واژه «اکوتوریسم» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

شورای نگهبان قانون اساسی محیط زیست ملی جلسه اساسنامه هیأت صندوق وزیران مورخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر