کد خبر: 231861 A

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را موظف کردندتا گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.

نمایندگان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را موظف کردند گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصل ماده ۲۲،۲۳ و ۲۴ این طرح موافقت کردند.

این درحالی است که بر اساس ماده ۲۲ دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل ۶ ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

تصویب ماده ۲۳ نیز ستاد را موظف می کند تا گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.

براساس ماده ۲۴ این طرح نیز که تصویب شد اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این قانون و جدول شماره(۱۷ - کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء ۳ ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره(۹) مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین شود.

مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر