کد خبر: 238943 A

کامران در مخالفت با تغییر اعضای کمیسیون تلفیق:

ما در چند ماه پیش برای این موضوع بحثو صحبت کردیم و امروز بحثتغییر اعضای کمیسیون تلفیق معنایی ندارد و این به معنای تلف کردن وقت و بیت‌المال است.

نماینده مردم اصفهان گفت: ما در چند ماه پیش برای این موضوع بحثو صحبت کردیم و امروز بحثتغییر اعضای کمیسیون تلفیق معنایی ندارد و این به معنای تلف کردن وقت و بیت‌المال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن کامران در صحن علنی امروز مجلس در مخالفت با طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق گفت: من بیست سال است در این مجلس هستم و همیشه کمیسیون بودجه به نحوی خواسته در این خصوص اربابی کند.

وی گفت: ما در چند ماه پیش برای این موضوع بحثو صحبت کردیم و امروز بحثتغییر اعضای کمیسیون تلفیق معنایی ندارد و این به معنای تلف کردن وقت و بیت‌المال است.

اصفهان بودجه صحن علنی اعضای ترکیب کمیسیون تلفیق مخالفت کامران اربابی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر