کد خبر: 104593 A

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

یکی از کارهای اصلی ما در این سازمان بازنگری تمام مصوبات پیشین در بخش‌های مختلف است و به زودی این کار را انجام می‌دهیم و از منظر حقوقی، قانونی، زیست محیطی برنامه‌ها را بررسی خواهیم کرد و بعد از آن اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

ایلنا: " معصومه ابتکار " با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای مقابله با پدیده ریزگرد‌ها گفت: به طور یقین برای موضوع پدیده ریزگرد‌ها در سطح بین المللی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یکی از کارهای اصلی ما در این سازمان بازنگری تمام مصوبات پیشین در بخش‌های مختلف است و به زودی این کار را انجام می‌دهیم و از منظر حقوقی، قانونی، زیست محیطی برنامه‌ها را بررسی خواهیم کرد و بعد از آن اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای مقابله با پدیده ریزگرد‌ها گفت: به طور یقین برای موضوع پدیده ریزگرد‌ها در سطح بین المللی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در جلسه دولت هم این موضوع مطرح شد و در آینده نزدیک برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی خواهیم کرد.

دولت زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار المللی پیگیری ریزگرد پدیده دهیم اقدامات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر