کد خبر: 109775 A

قائم مقام و معاون سازمان میراثفرهنگی:

آمریکایی‌ها این شی را در حفاری به دست نیاورده‌اند بلکه پس از ضبط جام شیردال در گمرک این کشور آن را متعلق به فرهنگ ایرانی دانسته و به ما تحویل دادند.

ایلنا: قائم مقام و معاون سازمان میراثفرهنگی: قائم مقام و معاون سازمان میراثفرهنگی با اشاره به اینکه بازگرداندن جام شیردال یک حرکت نمادین بوده است، گفت: این حرکت می‌تواند آغازی برای همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور ایران و آمریکا باشد.

به گزارش ایلنا، مهدی حجت وارد شدن به بحث‌های حاشیه‌ای و انحرافی در ارتباط با بازگشت جام شیردال را به دور از ادب فرهنگی دانست و تصریح کرد: نباید به این حرکت نمادین فرهنگی خدشه وارد کرد، وقتی اعلام می شود که این شی در گمرک آمریکا از قاچاقچیان اشیای تاریخی ضبط شده است ما نباید به بحثاصل یا بدل بودن آن وارد شویم.

قائم مقام رئیس سازمان میراثفرهنگی اظهار داشت: آمریکایی‌ها این شی را در حفاری به دست نیاورده‌اند بلکه پس از ضبط جام شیردال در گمرک این کشور آن را متعلق به فرهنگ ایرانی دانسته و به ما تحویل دادند.

معاون میراثفرهنگی کشور از بازگشت جام شیردال به عنوان نماد مشارکت فرهنگی یاد کرد و گفت: وارد شدن به بحثماهیت این شی به معنای خروج از موازینی است که این اتفاق برآن استوار است.

حجت افزود: ما این شی را با همین عنوان که نماد ارتباط فرهنگی بین دو کشور است پذیرفته ایم.

ایران و آمریکا گمرک معاون فرهنگی قائم همکاری مقام میراثفرهنگی جام شیردال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر