کد خبر: 109812 A

سند ثبت ملی نادیده گرفته شد؛

امروز صبح یکی از پنجره های فلزی این موزه کنده شده و بخشی از آجرهای قزاقی این ساختمان لب پر شده و دستگاه‌های چاپ به وسیله جرثقیل از طریق این پنجره در حال انتقال به داخل موزه است.

ایلنا: پنجره فلزی دیوار پشتی ساختمان سابق کتابخانه ملی(طبقه اول ساختمان شماره دو کتابخانه واقع در خیابان سی تیر)، از جا کنده شده و دستگاه های چاپ از طریق این حفره در حال وورد به داخل ساختمان است و این در حالی است که کندن این پنجره به آجرهای قزاقی ساختمان آسیب وارد کرده و از طرف دیگر اصلا ورود چنین دستگاه های سنگینی به داخل این ساختمان مورد تایید کارشناسان نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود یک سال پیش، تفاهم نامه ای بین دکتر صلاحی، رئیس کتابخانه ملی و مجلس شورای اسلامی منعقد شد تا طبقه اول ساختمان شماره ۲ این کتابخانه به موزه چاپ تغییر کاربری دهد، بعد از این تفاهم نامه، دستگاه های چاپ از موزه مجلس به حیاط کتابخانه ملی منتقل شد اما به دلیل اینکه " در " موزه کوچک بود و این دستگاه ها بسیار بزرگ و سنگین بودند امکان ورود این دستگاه ها به داخل ساختمان ممکن نشد.

این دستگاه ها که بخشی از تاریخ چاپ ایران به حساب می آید و اهدایی افرادی مانند دکتر غلامرضا سحاب است، یک سال در زیر باد و باران ماند و آسیب دید و اکنون هم برای ورود این دستگاه ها به داخل ساختمان بخشی از دیوار این کتابخانه که ثبت ملی شده است، کمی آسیب دیده است.

مشاهدات خبرنگار ایلنا حاکی از آن است که امروز صبح یکی از پنجره‌های فلزی این موزه کنده شده و بخشی از آجرهای قزاقی این ساختمان لب پر شده و دستگاه‌های چاپ به وسیله جرثقیل از طریق این پنجره در حال انتقال به داخل موزه است.

انتقال این دستگاه های بزرگ و سنگین به داخل ساختمان در حالی انجام می‌شود که به گفته کارشناسان میراثفرهنگی، ورود این دستگاه‌های سنگین به این ساختمان آسیب می زند.

ورود دستگاه‌های عظیم چاپ به کتابخانه ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر