کد خبر: 117710 A

نتایج گسترده کشف بیش از ۸۸ شئ موزه‌ای از شهر پارسه، کشف ۳ بنای جدید دیگر در شهر پارسه، شناسایی بنای بزرگ کوروش هخامنشی در شهر پارسه، شناسایی پلان، طرح و موقعیت شهر پارسه، شناسایی تاریخ دقیق دوره‌های استقراری این شهر با انجام ۲۸ نمونه آزمایش کربن ۱۴ و محرز شدن اینکه این شهر در آغاز دوره هخامنشی همزمان با دوره کوروش هخامنشی بنیان گذاشته شد.

ایلنا: سرپرست تیم ایرانی کاوش در شهر پارسه تخت جمشید از انجام آزمایش کربن ۱۴ بر روی اشیای کشف شده از شهر جدید این منطقه خبر داد و گفت: در زمان ساخت تخت جمشید، قبیله پارسی در این شهر ساکن بودند و کوروش به دلیل اینکه خود پارسی بود، بنیان این شهر را گذاشت و داریوش تختگاه تخت جمشید را بر آن افزود، شهر در دوره پس از هخامنشی با اتکاء به قدرت فرمانروایان محلی فارس از سلوکیان استقلال سیاسی گرفته و این شهر به پرسپولیس تغییر نام داده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا عسگری چاوردی در تشریح آخرین نتایج کشفیات شهر پارسه گفت: پنجمین دور از مطالعات باستان‌شناسی شهر پارسه تخت جمشید و کشف بنایی از دوره کوروش هخامنشی در شهر پارسه چشم انداز مطالعات باستان‌شناسی دوره هخامنشی را دگرگون کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اهمیت این دور از مطالعات به دلیل کشف بناهای هخامنشی جدید در شهر پارسه است، افزود: استفاده از مطالعات چند رشته‌ای نظیر کاربرد گسترده ژئوفیزیک در باستان‌شناسی، مطالعات ژئومورفولوژی، استفاده از دستگاههای متحرک نمونه برداری در تحلیل عناصر و کانی‌های سنگی برای شناخت راهکارهای حفاظت بناهای تخت جمشید، تشکیل بانک اطلاعاتی شهر پارسه، نقشه برداری و مستندنگاری تمام آثار شهر پارسه در مقیاس ۶۰۰ هکتار وسعت شهر پارسه، از دیگر مواردی است که اهمیت این دور از مطالعات را دوچندان می‌کند.

سرپرست تیم ایرانی کاوش ادامه داد: نتایج گسترده کشف بیش از ۸۸ شئ موزه‌ای از شهر پارسه، کشف ۳ بنای جدید دیگر در شهر پارسه، شناسایی بنای بزرگ کوروش هخامنشی در شهر پارسه، شناسایی پلان، طرح و موقعیت شهر پارسه، شناسایی تاریخ دقیق دوره‌های استقراری این شهر با انجام ۲۸ نمونه آزمایش کربن ۱۴ و محرز شدن اینکه این شهر در آغاز دوره هخامنشی همزمان با دوره کوروش هخامنشی بنیان گذاشته شد و سپس در دوره داریوش هخامنشی و دیگر پادشاهان هخامنشی توسعه یافته است از جمله دستاوردهای این دوره از مطالعات محسوب می‌شود.

وی افزود: در زمان ساخت تخت جمشید قبیله پارسی در این شهر ساکن بودند و کوروش به دلیل اینکه خود پارسی بود، بنیان این شهر را گذاشت و داریوش تختگاه تخت جمشید را بر آن افزود، شهر در دوره پس از هخامنشی با اتکاء به قدرت فرمانروایان محلی فارس از سلوکیان استقلال سیاسی گرفته و این شهر به پرسپولیس تغییر نام داد، تداوم حیات این شهر در دوره ساسانی و اسلامی همه از جمله مواردی است که نشان می‌دهد شهر پارسه به عنوان قلب خاستگاه ایدئولوژیک قدرت ایرانیان باستان نقش محوری در بنیان فرهنگ ایرانیان دارد و به همین دلیل، الحاق پرونده ثبت جهانی این شهر به تختگاه تخت جمشید ضروری است.

عسکری با اشاره به اینکه خود سرپرستی پنجمین دور از برنامه مطالعات باستان‌شناسی شهر پارسه تخت جمشید را بر عهده داشته است یادآور شد: پی یر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا ایتالیا، به عنوان سرپرست تیم ایتالیایی در این کاوش حضور داشت.

وی در پایان گفت: این فصل از کاوش در چارچوب برنامه‌های مطالعات و همکاری‌های مشترک پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه سازمان میراثفرهنگی، بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد و اداره کل میراثفرهنگی فارس، در ماههای مهر و آبان ۱۳۹۲ به مدت ۴۵ روز در بخش پژوهش‌های می‌دانی انجام شد و مطالعه اشیاء و بناهای مکشوفه جدید همچنان ادامه دارد.

استقلال ایتالیا باستان شناسی پرسپولیس سرپرست تیم قلب کربن موزه پارسه هخامنشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر