کد خبر: 118852 A

دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد؛

آلودگی‌ زیست محیطی شامل مین‌های زمینی و مواد منفجره عمل نکرده است که خطر ویژه‌ای علیه زنان و کودکان بوده که غالباً به دلیل فعالیت‌های روزانه خود آسیب‌پذیر‌تر هستند.

ایلنا: دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت ۶ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۵ آبان ماه، روز جهانی جلوگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ و درگیری مسلحانه، اهمیت حساسیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه و نظارت خوب در نگهداری منابع طبیعی در دوران بازسازی پس از جنگ، تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، دبیر کل سازمان ملل در روز جهانی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و درگیری مسلحانه با تاکید بر حساسیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه و نظارت خوب در نگهداری منابع طبیعی در دوران بازسازی گفت: دانش رو به رشدی در مورد اهمیت ابعاد زیست محیطی توسط پایدار وجود دارد. در عین حال منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، حیات وحش، منابع آب و زمین‌های کشاورزی همواره طی درگیری‌های مسلحانه مورد سوءاستفاده و تخریب قرار می‌گیرند که این امر تهدیدی طولانی مدت علیه صلح و امنیت است.

بانکی مون افزود: امروزه در آفریقای مرکزی و شرقی، قاچاق مواد معدنی، حیات وحش، الوار، ذغال و مواد مخدر هزینه فعالیت‌های نامشروع را مهیا کرده و از گروه‌های مسلح و شبکه‌های جنایتکار حمایت می‌کند. برای مثال در سومالی سالانه تجارت غیرقانونی ذغال برای گروه‌های تروریستی و شورشی تقریباً معادل ۳۸۴ میلیون دلار درآمد تولید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت نظارت بر منابع طبیعی و بهبود فرانگری در کشورهایی که تحت تأثیر درگیری هستند می‌تواند مانع از این شود که منابع برای درگیری هزینه شوند و این درآمد مورد نیاز به سوی احیای اقتصادی سوق داده شود و بیشتر به صلح با دوام کمک نماید. برعکس، شکست در مدیریت و حمایت از این منابع به گونه‌ای منصفانه، تنها آسیب‌پذیری آنانی به ویژه فقیران را تشدید می‌نماید که به این منابع بیشتر از دیگران وابسته‌اند.

دبیر کل سازمان ملل افزود: همچنین انهدام ایمن سلاح‌های جنگی از ملاحظات مهم است. این یکی از چالش‌های سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است که در حال حاضر در سوریه با آن‌ها روبرو هستیم یعنی جایی که نابودی سلاح‌های شیمیایی و امکانات تولید آن باید متضمن حفظ محیط زیست شود که این امر شامل مقررات قاطع حفاظت زیست محیطی برای جلوگیری از آلودگی شیمیایی، «کانون‌های بحران» جدید محیط زیستی و خطرات سلامت عمومی است. همچنین آلودگی‌ زیست محیطی شامل مین‌های زمینی و مواد منفجره عمل نکرده است که خطر ویژه‌ای علیه زنان و کودکان بوده که غالباً به دلیل فعالیت‌های روزانه خود آسیب‌پذیر‌تر هستند.

دبیر کل سازمان ملل اظهار کرد: در این روز بین‌المللی، بر اهمیت حساسیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه و نظارت خوب در نگهداری منابع طبیعی در دوران بازسازی پس از جنگ، تأکید می‌کنیم. همچنین نقش مهمی را به رسمیت می‌شناسیم که منابع طبیعی در حمایت از معیشت و تنوع اعضای جوامع به ویژه زنان، مفاهیم مدیریت منابع طبیعی برای صلح و جلوگیری از درگیری، ایفا می‌کند.

تجارت جنگل حفاظت از محیط زیست دلار زنان زیست محیطی سازمان ملل متحد سلامت سومالی کودکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر