کد خبر: 119808 A

با مبادله این اطلاعات و استفاده از شاخص‌های تعیین شده تلفیق داده انجام می‌شود و پس از تلفیق لایه اطلاعاتی، لیست زیست بوم‌های حساس نهایی می‌شود.

ایلنا: معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین بانک اطلاعاتی زیست بومهای حساس و شکننده خبر داد.

به گزارش ایلنا، " علی احمد کیخا "، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین کارگروه ملی آیین نامه اجرائی مدیریت زیست بوم‌های حساس و شکننده که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو و معاونین محیط زیست طبیعی و دریایی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: تعیین شاخص‌ها و معیار‌های لازم برای اولویت زیست بوم‌ها و عملیاتی نمودن فعالیت‌ها ضرورت دارد.

احمد علی کیخا با بیان اینکه اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های عضو باید در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مبادله شود، افزود: با مبادله این اطلاعات و استفاده از شاخص‌های تعیین شده تلفیق داده انجام می‌شود و پس از تلفیق لایه اطلاعاتی، لیست زیست بوم‌های حساس نهایی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید، در این جلسه اهداف و ویژگی‌های زیست بومهای حساس و شکننده، اولویت‌های عملیاتی مدیریت زیست بومی، نحوه مدیریت اصوصلی و تلفیق زیست بوم، روش‌شناسی فعالیت‌ها، تعیین و تصویب شاخص‌های حساسیت و شکنندگی زیست بوم‌ها، تصویب و اعلام فهرست نهایی زیست بومهای حساس و شکننده و اولویت بندی آن‌ها و تشکیل کمیته تخصصی کار‌شناسی مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین مقرر شد پیشنهادهای دبیرخانه زیست بوم‌های حساس و دستگاههای اجرائی به منظور ارائه یک نقشه راه جامع و ایجاد بانک اطلاعاتی وتبادل داده‌ها در جلسات آتی مورد رایزنی و بررسی قرار گیرد.

آیین نامه سازمان حفاظت محیط زیست شاخص محیط زیست معاون اطلاعاتی تلفیق شکننده حساس زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر