کد خبر: 123095 A

با حکم نجفی؛

خسروآبادی سوابقی همچون مدیرکلی امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، عضو هیات مدیره و معاونت نظارت سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مدیرکل دفتر فرهنگ، هنر و تربیت بدنی و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشاور کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و دبیر اجرایی اتحادیه هتل و هتل آپارتمان‌های استان تهران را در کارنامه خود دارد.

ایلنا: دبیر اجرایی اتحادیه هتل و هتل آپارتمان‌های استان تهران از سوی رئیس سازمان میراثفرهنگی به عنوان مشاور و مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا، رجبعلی خسروآبادی یکی از موسسان فرهنگسرای خاوران، مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، عضو هیات مدیره و معاونت نظارت سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مدیرکل دفتر فرهنگ، هنر و تربیت بدنی و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشاور کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و دبیر اجرایی اتحادیه هتل و هتل آپارتمان‌های استان تهران بوده است.

پیش از این مسعود نصرتی، مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران بود.

استان تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران فرهنگی منصوب مدیرکل میراثفرهنگی هنر هتل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر