کد خبر: 137879 A

مژگان اسماعیلی را به عنوان رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون و حمیده چوبک به سمت رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی معرفی و منصوب شدند.

ایلنا: رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در احکامی جداگانه رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی و رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، " جلیل گلشن " در احکامی، مژگان اسماعیلی را به عنوان رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون و حمیده چوبک را به سمت رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی معرفی و منصوب کرد.

در احکام جلیل گلشن خطاب به مژگان اسماعیلی و حمیده چوبک آمده است: امید است با تائیدات خداوند متعال و بابهره گیری از توانمندی‌های اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران و کار‌شناسان متخصص در حوزه‌های مذکور و دیگر همکاران در جهت تعالی جایگاه و توسعه و گسترش فعالیت‌ها و وظایف و اهداف پژوهشکده موفق و موید باشید.

باستان شناسی صنایع دستی و گردشگری منصوب زبان شناسی پژوهشکده روسای اسماعیلی حمیده چوبک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر