کد خبر: 138479 A

بخش کوچکی از جنگل‌های هیرکانی در کشور آذربایجان قرار دارد و مدیریت پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و کشور آذربایجان به عنوان دارنده بخشی از این میراثطبیعی در این پرونده سهیم خواهد بود.

ایلنا: پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی به عنوان نخستین میراثطبیعی جمهوری اسلامی ایران به یونسکو ارسال می‌شود.

به گزارش ایلنا، پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با توجه به شاخص‌ها و مقررات یونسکو تنظیم شده است. منتها با توجه به گستردگی میراثطبیعی در پرونده این آثار باید مدیر، ناظر و دستگاه پاسخگو مشخص باشد. به همین علت سازمان میراثفرهنگی به عنوان ناظر عالی فرآیند ثبت جهانی مواریثطبیعی را بر عهده دارد و دستگاه‌هایی همچون سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و جهاد کشاورزی به عنوان حافظان عرصه‌های طبیعی شناخته می‌شوند.

بخش کوچکی از جنگل‌های هیرکانی در کشور آذربایجان قرار دارد و مدیریت پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و کشور آذربایجان به عنوان دارنده بخشی از این میراثطبیعی در این پرونده سهیم خواهد بود.

در این باره، فرهاد نظری، مدیرکل ثبت میراثفرهنگی فقدان وجود مدیریت مستقل در پرونده ثبت جهانی جنگل‌های حراء را دلیل عدم موفقیت ایران در این پرونده دانست و افزود: مدیریت یکپارچه و هماهنگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های یونسکو در ثبت جهانی مواریثطبیعی است.

ایران جمهوری اسلامی ایران جنگل جهاد کشاورزی شاخص محیط زیست یونسکو جهانی پرونده هیرکانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر