کد خبر: 138853 A

ابتکار در پاسخ به ایلنا مطرح کرد؛

قرار است سازمان محیط زیست ظرف یک هفته این لایحه را برای مطرح شدن در کمیسیون زیربنایی به دولت بدهد و پس از بررسی این لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و بعنوان یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

ایلنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پس از بررسی لایحه هوای پاک، این لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و بعنوان یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " معصومه ابتکار " در نشست امروز هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، در مورد آخرین وضعیت لایحه هوای پاک گفت: در جلسه امروز هیئت دولت در این خصوص صحبت شد و مقرر شد تا سازمان محیط زیست این لایحه را تنظیم و نهایی کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قرار است سازمان محیط زیست ظرف یک هفته این لایحه را برای مطرح شدن در کمیسیون زیربنایی به دولت بدهد و پس از بررسی این لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و بعنوان یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

دولت سازمان حفاظت محیط زیست لایحه محیط زیست معصومه ابتکار هیئت دولت ایلنا مطرح هوای پاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر