کد خبر: 138870 A

دفتر پایگاه میراثفرهنگی بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا(ع) در مراسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد.

ایلنا: پایگاه میراثفرهنگی، بافت تاریخی حرم مطهر رضوی با هدف حفظ، احیاء و مرمت این بافت در مشهد مقدس راه اندازی شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به نوسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی باید بافت تاریخی و بناهای ارزشمند فرهنگی این منطقه حفظ شود به همین منظور روز چهارشنبه، دفتر پایگاه میراثفرهنگی بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا(ع) در مراسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد.

همچنین احسان زهره وندی با حکم مهدی حجت قائم مقام رئیس سازمان و معاون میراثفرهنگی کشور به عنوان مدیر پایگاه میراثفرهنگی بافت تاریخی حرم مطهری رضوی(ع) انتخاب و معرفی شد.

حرم مطهر حرم مطهر امام رضا زهره مشهد مقدس معاون میراثفرهنگی تاریخی بافت رضوی میراثی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر